Srijeda, 25 04 2018

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve pravne i fizičke osobe koje postanu naš klijent, prihvačajući naše uvjete poslovanja. Klijent može postati svaka poslovno sposobna osoba. Suglasnost s općim uvjetima poslovanja klijent potvrđuje prihvaćanjem naše ponude za bilo koju uslugu ili prizvode koje nudimo. Ponuda se smatra prihvaćenom po uplati klijenta prema izdanoj ponudi ili po zahtjevu klijenta za izvršavanjem bilo kakvih usluga.

NARUDŽBA

Klijent naručuje usluge ili proizvode putem elektronske pošte, web obrascem, mobitelom, telefonom ili faksom. Svaku zaprimljenu narudžbu povratno ćemo potvrditi s klijentom kontaktirajući ga također elektronskom poštom, mobitelom, telefonom ili faksom.

CIJENE

Cijena navedena u ponudi koja sadrži sve bitne zakonske elemente ponude, obvezujuća je do isteka roka za prihvat ponude prema uvjetima iz ponude. Cijene su izražene u kunama. Ukoliko bilo koja ponuda sadržava bilo kakve popuste na kupnju, ti popusti vrijede isključivo za ono za što su navedeni u takvoj ponudi, uzimajući u obzir i ostale uvjete iz te ponude, količinu naručenog, ostale artikle u ponudi, vrijeme trajanja ponude i slično. Za svaku izmjenu izdane ponude, potrebna je nova ponuda prodavatelja, odnosno tvrtke Omnipotens d.o.o., koja ne mora nužno sadržavati iste popuste kao prethodna ponuda.

PLAĆANJE

Kad god je to moguće, plaćanje se vrši avansno, po ponudi. Iznimno, u slučajevima kada se za zatraženu uslugu ne može unaprijed odrediti točan iznos, plaćanje se vrši po izdanoj fakturi za obavljenu uslugu. Za usluge koje se ugovore, plaćanje se vrši prema uvjetima definiranim u ugovoru. Plaćanje se vrši virmanom, općom uplatnicom ili internet bankarstvom. Prodavatelj zadržava pravo vlasništva proizvoda sve do dana podmirenja ukupne kupoprodajne cijene za kupljeni proizvod.

ISPORUKA

Isporuku naručenih usluga ili proizvoda vršimo na sljedeće načine:

 - elektronskom poštom
 - udaljenom administracijom
 - izravno na web stranice naručitelja
 - osobnom dostavom
 - dostava poštom
 - dostava putem ovlaštenih / specijaliziranih dostavljača
 - dostava putem kurirskih službi
 - drugi prikladan način

Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko bilo kakva isporuka nije mogla biti izvršena prema klijentu zbog neistinitih podataka dostavljenih od strane klijenta. Rizik slučajne propasti stvari snosi prodavatelj do trenutka preuzimanja proizvoda od strane klijenta. Kada klijent preuzme proizvod, rizik slučajne propasti proizvoda prelazi na klijenta.

U slučaju da se isporuka usluge ili proizvoda nije mogla izvršiti zbog razloga na strani klijenta, a klijent također nije izvršio cjelokupno plaćanje za usluge ili proizvode, prodavatelj je ovlašten dalje raspolagati svojim uslugama ili proizvodima.

POVRAT I ZAMJENA

Klijent je dužan odmah po primitku proizvoda, odnosno po izvršenoj usluzi, pisanim putem istaknuti sve eventualne nedostatke na istima. Klijent ima pravo na povrat robe unutar 7 dana od dana pruzimanja robe i to u slijedećim slučajevima:

 - ako je isporučen proizvod koji nije naručen
 - ako je isporučen proizvod koji ima oštećenja
 - oštećenja koja nisu nastala u transportu

Proizvodi koje klijent vraća moraju biti kompletni, u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Klijent je dužan proizvode vratiti o svom trošku na adresu: Omnipotens d.o.o., Josipa Kozarca 7, Lug Samoborski, 10432 Bregana.

Ukoliko prodavatelj ocijeni da je reklamacija klijenta opravdana, izvršit će pregled, provjeru i ispitivanje proizvoda te će prema vlastitom nahođenju izvršiti zamjenu proizvoda ili otklanjanje nedostataka.

JAMSTVO I SERVIS

Za pojedine proizvode Omnipotens d.o.o. izdaje jamstvo čije je trajanje naznačeno na izdanom računu od strane tvrtke Omnipotens d.o.o.. U slučaju bilo kakvih nedostataka proizvoda za koje je tvrtka Omnipotens d.o.o. izdala jamstvo naznačivši trajanje jamstva na izdanom računu, dovoljno je vratiti proizvod na adresu tvrtke Omnipotens d.o.o. uz kopiju računa za vraćeni proizvod. Omnipotens d.o.o. će u vlastitoj evidenciji provjeriti autentičnost računa, te ukoliko nedostatak podliježe jamstvenim uvijetima i roku, Omnipotens d.o.o. će učiniti sve što je moguće da otkloni nedostatke na proizvodu ili ako to ne bude moguće, da zamijeni proizvod novim istim takvim ako je dostupan na tržištu ili boljim ako isti nije više dostupan na tržištu. Otklanjanje nedostataka na pojedinom proizvodu, Omnipotens d.o.o. će nastojati u potpunosti izvršiti u zakonom određenom roku od 40 dana. Ukoliko to ne uslijedi, Omnipotens d.o.o. će po isteku zakonom dozvoljenih 40 dana za otklanjanje nedostataka, predmetni proizvod zamijeniti novim.

Utvrdi li se za pojedini proizvod nedostatak koji podliježe jamstvenim uvjetima, Omnipotens d.o.o. će produžiti jamstveni rok za svo vrijeme koje je taj proizvod proveo u servisu.

Dogodi li se unutar jamstvenog roka da je do mehaničkog oštećenja proizvoda došlo neispravnim rukovanjem ili neispravnim održavanjem proizvoda, Omnipotens d.o.o. ne odgovara za nastala oštećenja. Jamstvo također ne vrijedi za oštećenja nastala utjecajem više sile, kao što su npr. udar groma ili prenapon mreže električnog sustava.

ZAŠTITA PODATAKA

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih nećemo ni na koji način učiniti dostupnima trećim osobama. Podatke naših klijenata pohranjujemo u našoj evidencijskoj bazi. Iste prikupljamo i koristimo u svrhu obrade narudžbe, za eventualno slanje promotivnih materijala te za unapređenje odnosa sa klijentima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima u svrhu realizacije isporuke Vaše narudžbe. Dogodi li se da zaprimite naše promotivne materijale, a ne želite ih više primati, molimo Vas da nas kontaktirate što je prije moguće. Također, ukoliko je potrebno ispraviti ili izmjeniti nepotpune ili netočne podatke, molimo Vas da nas kontaktirate što je prije moguće.

U Samoboru, 30. travnja 2012.